​                                                                                                                    Oxalis

Praktijk voor psychosociale therapie & coaching


Therapie 


Cursussen 

   Workshops 

     Coaching Creatieve coaching voor kinderen en jongeren


Is je kind is prikkelbaar? Of trekt het zich zich terug? Is je kind geregeld boos, angstig of verdrietig? Voor kinderen kan het moeilijk om deze gevoelens te duiden en te verwoorden. Creatieve coaching kan hierbij helpen.


Voor kinderen en jongeren is het vaak makkelijker om gevoelens en gedachten beeldend te verwoorden.


Creatieve coaching helpt bij;


* Rouw en verliesverwerking.

* Scheiding van ouders.

* Pesten.

* Onzekerheid en faalangst.

* Verwerken en omgaan met vervelende ervaringen.

* Grip krijgen op nare gedachten en gevoelens.


Verloop van het traject


Voorafgaand aan de coaching vindt er een gesprek plaats met de ouders/ verzorgers en het kind. Na aanleiding van dat gesprek maken we de vraagstelling helder en worden er afspraken gemaakt over het te volgen traject.


De coachingsessies


In de beginfase van de coaching werkt het kind- jongere met verschillende materialen en krijgt het eenvoudige opdrachten. Het kind raakt vertrouwd met de materialen. Vanuit het vertrouwen en het contact groeit het kind en doet zijn eerste succeservaringen op. Als coach volg en en observeer ik het kind. Als coach wil ik ontdekken wat het kind bezighoudt, hoe het over zichzelf denkt, naar zichzelf kijkt en hoe het de eigen situatie beleeft. Door de coaching vergroot het kind zijn mogelijkheden en vaardigheden om zich te uiten. En ontwikkelt daardoor meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.


Het kan wenselijk zijn om sessies in te plannen met ouders en andere gezinsleden. De sessie`s duren ongeveer 45 min tot een uur. De laatste 10 min komt de ouder(s) erbij en bespreken we waaraan er gewerkt is.